Behöver du prata med någon som förstår?

Psykoterapi är en effektiv behandlingsmetod om du upplever stress, oro, depression, nedstämdhet, kriser, sorg, ångest, fobier, har traumatiska upplevelser, ätstörning eller har behov av psykologisk rådgivning. Jag arbetar med inriktning KBT och schematerapi med individer, par, familjer och grupper. Jag erbjuder även samtal via video och telefon. Till professionella utövare tillhandahåller jag utbildning, handledning och konsultation.