Varför psykoterapi?

Ibland sker oväntade förändringar i människors liv som skapar obalans. Skälen till att man söker sig till psykoterapi är olika. Man kan känna sig nedstämd, deprimerad eller plågsamt ångestfylld. Tankarna kan snurra och ibland kan man behöva få hjälp att reda upp i relationer och konflikter.
Du kanske vill bli fri från en ätstörning, känslor av oro och rädsla eller lära dig att leva med en funktionsnedsättning som t. ex. ADHD.

Existentiella frågeställningar är vanligt inom psykoterapi. En del är nyfikna på sig själva och vill lära sig mer om sina känslor, tankar och behov eller undersöka vilken riktning man vill ha i livet. Syftet/meningen med psykoterapi är att öka medvetenheten så man kan göra val utifrån sin egen vilja – att leva som man själv vill, inte som man lärt sig. Om du känner dig osäker på om psykoterapi är något för dig, är du välkommen att kontakta mig, så vi tillsammans kan samtala och undersöka om du vill förändra något och om du behöver hjälp för att genomföra förändringen som du önskar uppnå.