• Legitimerad psykoterapeut 2015, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi
  • Legitimerad psykiatrisjuksköterska 1982, Vårdhögskolan i Östergötland
  • Director of Psychodrama, Sociometry & Group Psychotherapy 2009, Svenska Morenoinstitutet

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT och schematerapi. Mitt arbetssätt präglas av hög flexibilitet och stor ödmjukhet och lyhördhet inför de människor jag möter. I mötet ser jag samarbetet i rummet som en grund. Mitt arbetssätt syftar till att du får verktyg för ett fungerande inre och yttre liv. Jag har en gedigen erfarenhet av arbete inom såväl barn- och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri. Under åren har jag arbetat inom flera psykiatriska specialistområden såsom missbruks-, och psykosvård, med personlighetssyndrom samt inom allmänpsykiatrin. De senaste 19 åren har jag arbetat med specialiserad ätstörningsbehandling. Jag har lång erfarenhet av ett konsultativt arbetssätt samt av utbildning och handledning.