Så hanterar Raili Ala (nedan kallad RA) dina personuppgifter

RA värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. RA delar/säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Genom att anlita RA:s tjänster accepterar du denna Integritetspolicy och den behandling av dina personuppgifter som beskrivs nedan. Du godkänner också att RA använder e-post för att skicka information till dig. Här nedan förklaras hur insamling och användning av dina personuppgifter sker. Här beskrivs också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?

Uppgifter om dig som patient/kund/elev hos RA som kan identifiera dig och vilken relation RA har till dig. Det kan till exempel vara direkt identifierande personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer och i förekommande fall betalinformation.

Hur samlar RA in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge RA information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du kontaktar RA via e-post eller när du bokar en tid.

RA kan också få information om dig när du anlitar eller kontaktar RA. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som RA får när du är i kontakt med henne.

Vad gör RA med din information?

Informationen RA samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal, för att kunna utföra de tjänster RA har avtalat om eller för att kunna kommunicera med dig.

Information för att ingå avtal eller utföra tjänster. RA behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

  • Syfte med behandlingen
  • Ta betalt för tjänster
  • Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter

RA kan använda information om dig för att:

  • Berätta om tjänster och erbjudanden
  • Skicka nyhetsbrev
  • Undersöka hur nöjd du är som kund
  • Rättslig grund Avtal
  • Rättslig förpliktelse Avtal
  • Samtycke
  • Intresseavvägning

Om du inte vill ha den här sortens information kan du kontakta RA på raili.ala@gmail.com.

Kommer RA att dela din information vidare?

RA kommer aldrig att dela/sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan RA behöva dela din information med ev. samarbetspartners för att kunna utföra det uppdrag RA avtalat om. RA följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om RA:s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om RA:s kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Hur länge sparar RA dina personuppgifter?

RA sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. RA följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut vilken information RA har om dig, rätta eventuella fel samt be RA radera den.

Rätt till tillgång

Du kan begära en kopia av den information RA har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be RA korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att RA raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att RA inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings-, skatte- eller konsumentsrättslagstiftning.